പൊലീസിനെ വിമർശിക്കുന്ന വെനസ്വേലൻ കവിത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന് പൊലീസിന്‍റെ സൈബറാക്രമണവും ഭീഷണിയും

പൊലീസിനെതിരെയുള്ള വെനസ്വേലൻ കവിതയുടെ പരിഭാഷ സ്വന്തം ഫേസ്ബുക് വോളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്എഫ് നേതാവിനെതിരെ പൊലീസുകാരുടെ സൈബർ … Continue reading പൊലീസിനെ വിമർശിക്കുന്ന വെനസ്വേലൻ കവിത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന് പൊലീസിന്‍റെ സൈബറാക്രമണവും ഭീഷണിയും