ശബരിമല വിധി: സുപ്രീം കോടതി ജ‍‍‍ഡ്ജിമാരെ കൊല്ലുമെന്ന് സെെനികന്‍; കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം വരുന്നത് കാണണോ?

By on

ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജ‍‍‍‍ഡ്ജിമാർക്കെതിരെ കൊലവിളി നടത്തി സൈനികന്റെ വിഡിയോ. ജ‍‍ഡ്ജിമാർ പൊലീസ് സുരക്ഷയിൽ ആണെന്ന് കരുതി ആശ്വസിക്കേണ്ടെന്നും അവിടെ എത്തി ആർക്കും നിങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്താനാവുമെന്നും സൈനികൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.

‘അയ്യപ്പനും രാമനും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമല്ല’. അല്ലാഹുവിനും യേശുവിനും നിങ്ങൾ ആരാധനനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കാനുമാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ സൈനികർ ആദ്യം കൊല്ലുക മു​ഗളരെയോ ഇം​ഗ്ലീഷ്കാരെയോ അല്ല ജ‍‍ഡ്ജിമാരെ ആയിരിക്കുമെന്നും സൈനികൻ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണണോ എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

”ഞാൻ കാർത്തിക്, ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ സെെനികനാണ് ഞാൻ. ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദുക്കളെയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ദെെവങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി, ബാബ്റി മസ്ജിദിനെ പറ്റിയുള്ള പരാതി എന്തുകൊണ്ടാണ് പരി​ഗണിക്കാത്തത്? മദർഫക്കർ, സിസ്റ്റർഫക്കർ, നിങ്ങൾക്ക് രാമൻ ദെെവമല്ല, മനുഷ്യനാണ്. അയ്യപ്പനും ദെെവമല്ല, മനുഷ്യനാണ്. യേശുവും അല്ലാഹുവും നിങ്ങൾക്ക് ദെെവങ്ങളാണ്. അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ. മു​ഗളെരെയോ ഇം​ഗ്ലീഷുകാരെയോ അല്ല ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ആദ്യം കൊല്ലുക, നിന്നെപ്പോലുയുള്ളവരെയായിരിക്കും. നിങ്ങളെയൊക്കെ ആദ്യം കൊല്ലുക ഇന്ത്യൻ സെെന്യമായിരിക്കും. ഹിന്ദുക്കളെയും ഹിന്ദു ദെെവങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരെ ആദ്യം കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നെപ്പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ സെെനികരായിരിക്കും. ഭാരതീയ സേനയായിരിക്കും, നോക്കൂ ! ഇനി ഇത് പറയില്ല.

എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മനുഷ്യരാണ്, രാമനും ആരുടെയൊക്കെയോ രക്ഷിതാവായിരുന്നു, യേശുവും മനുഷ്യനായിരുന്നു, എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ദെെവങ്ങളാണ്. യേശുവും അല്ലാഹുവും ദെെവങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളും ദെെവങ്ങളാണ്. അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രമായ ശബരിമലയുടെ ഇതിഹാസവും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിഭരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണണോ? സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി താങ്കൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൊലീസ് സുരക്ഷയിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. അവിടെയും ആർക്കും എത്താൻ കഴിയും കൊലപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഡെഡ്ബോഡിയുമായി പൊലീസ് വീട്ടിൽ വരും, സെെന്യം സംസ്കരിക്കും. സേന നിങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണ്. 10085 കോടികൾ, ഇം​ഗ്ലീഷിൽ പറയാം, നിങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഇം​ഗ്ലീഷും ബാരിസ്റ്ററും പഠിച്ച് വന്ന് ഇവിടെയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മനുഷ്യരാണ്, അവർ ദെെവങ്ങളുമാണ്. .യേശുവും അല്ലാഹുവും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ദെെവം, ഞങ്ങളുടെ അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പള്ളി പണിയുന്നത്?” വിഡിയോ കാണാം.


Read More Related Articles